Medlemsvillkor & regler

Medlemskapet gäller tillsvidare. KL Hotels AB förbehåller sig rätten att avsluta/ändra i medlemskapsreglerna/villkor genom att först informera medlem om detta men KL Hotels AB ansvarar ej om detta inte kunnat framföras.

KL Hotels AB kan efter egen bedömning, avsluta ett medlemsskap om detta missbrukats.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att skriva till info@hotellgota.se

Medlemskapet är ett avtal mellan KL Hotels AB och dig personligen. Lägsta tillåten ålder för medlemskap är 18 år. Detta endast du som fysisk person kan registreras per medlemskap.

Endast en medlem per incheckat rum tjänar poäng

Medlem ansvarar för att obehöriga ej har tillgång till medlemsnumret

  • KL Hotels AB har inget ansvar om medlem inte kan informeras om erbjudanden eller liknande pga. felaktigt angivna kontaktuppgifter som uppgetts.
  • För att tjäna poäng måste medlemmen ange sitt medlemsnummer vid bokningstillfället och uppvisa legitimation vid incheckning på hotellet.
  • Om du har frågor som rör Göta Flex kan du kontakta hotellets bokning.
  • KL Hotels AB reserverar sig för eventuella tryckfel.

 

7.1 Genom att godkänna dessa villkor samtycker Medlemmen till att KL Hotels AB får lagra och hantera Medlemmens personuppgifter och uppgifter om dennes medlemskap och poängsaldo i Götaflex-programmet. Vid godkännande av medelemsvilkoren har medelemen godkännd att personuppgifterna även kan komma att användas för att förse Medlemmen information om erbjudanden avseende KL Hotels AB tjänster och produkter.

7.2 KL Hotels AB är personuppgiftsansvarig och därmed den juridiska personen . KL Hotels AB förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemmens personuppgifter För att följa tillämplig lagstiftning.

7.3 vill Medlem korrigera eller ta bort uppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga ska KL Hotels AB på begäran ändra eller ta bort dessa . Vid önska om återkallning av samtycke till behandling av personuppgifterna varpå KL Hotels AB kommer att spärra uppgifterna från fortsatt behandling. Ett återkallande av samtycket kring behandling av personuppgifterna medför att medlemskapet avslutas.